Oliewissel

Wat doet de olie?

Olie is de verzamelnaam voor allerlei smeermiddelen: motorolie smeert de motor, versnellingsbakolie smeert de versnellingsbak en differentieelolie smeert het differentieel.
Maar doorsmeren is niet alles. Olie zorgt namelijk ook voor koeling, afdichting en reiniging. Er is 100% minerale olie, 100% synthetische olie of een mengsel van beide. Iedere motor verbruikt olie. Daarom is het belangrijk dat het motoroliepeil regelmatig wordt gecontroleerd. Motorolie dient, afhankelijk van het merk auto, ongeveer om de 12 maanden of na 15.000 /20.000 /30.000 kilometer te worden ververst. Voor versnellingsbakolie en differentieelolie geldt een termijn van ongeveer 100.000 kilometer. Olie is erg slecht voor het milieu: elke liter afgewerkte olie wat via de bodem in het grondwater terecht komt, is in staat om maar liefst één miljoen liter water ongeschikt te maken als drinkwater.

Oliepeilen

Met behulp van de oliepeilstok kan het motorolieniveau worden gepeild.

De oliepeilstok staat rechtop in de motor. Het onderste uiteinde staat in de motorolie in het carter. Het verschil tussen de minimum- en maximumstreep op de oliepeilstok is meestal 0,5-1,5 liter. Controleer het olieniveau pas nadat alle olie vanuit de motor naar het carter is teruggelekt (circa 5 minuten na het afzetten van de motor).

Druk na oliepeilcontrole de peilstok stevig terug in de houder. Anders wordt hij er door de carteroverdruk uitgeblazen en komt de motorruimte onder de olie. Rijden met een te laag olieniveau is uiterst riskant, met grote kans op motorschade. Vul ook nooit tot boven de maximumstreep bij. Daardoor komen keerringen extra onder (olie)druk te staan met kans op lekkages.